Does yr un rhan o’n gwasanaethau cyhoeddus sy’n wynebu mwy o her nag iechyd. Mae poblogaeth sy’n heneiddio, ynghyd â chynnydd yng nghost cyffuriau, yn argyfwng i systemau iechyd ledled y byd. Ond yng Nghymru, y man lle ganwyd y gwasanaeth iechyd, mae hyn wedi ei waethygu gan arweiniad gwael ers dechrau datganoli, sydd wedi ein gadael gyda gwasanaeth wedi ei lunio’n wael, gan roi llawer gwaeth canlyniadau iechyd nac mewn rhannau tebyg o Ewrop neu’r Deyrnas Gyfunol.

Mae angen i Gymru yn awr alw ar ysbryd Bevan i ail-ddyfeisio gwasanaeth iechyd ar gyfer Cymru yfory. Dyma’n gweledigaeth radical newydd:

• Rhoi diwedd ar y rhaniad hanesyddol hurt rhwng iechyd a gofal;

• Creu gwasanaeth iechyd sydd wedi ei yrru gan y bobl, gan roi atal a byw yn iach wrth graidd ein strategaeth iechyd;

• Defnyddio pŵer technoleg – yn enwedig technoleg ddigidol a genomeg, i ddarparu gwasanaeth addas i’r 21ain ganrif.

Rydym yn ymrwymo yn gyfan gwbl i’r gwasanaeth iechyd ac ni fyddwn yn preifateiddio unrhyw agwedd o’i waith. Mewn gwirionedd, fe wnawn ymestyn yr hawl i ofal am ddim i agweddau eraill o les. Mae ein cynlluniau uchelgeisiol yn cynnwys polisïau trawsnewidiol fydd yn rhoi’r claf wrth galon cyflwyno’r gwasanaeth.