Fel rhiant, cadeirydd corff llywodraethol a chyn aelod o’r Cyngor Addysgu Digidol Cymru rwy’n llwyr ymwybodol o bwysigrwydd addysg dda i’n plant a phobol ifanc gan greu Sylfaen cadarn, nid yn unig iddyn nhw ond hefyd i sicrhau dyfodol llewyrchus i Ogwr.

Mae sicrhau arianu digonol i’n hysgolion yn flaenoriaeth. Addysg yw’r buddsoddiad mwyaf a phwysicaf mae unrhyw lywodraeth yn ei wneud, ond mae cyllidebau yn dod dan bwysau fwyfwy. Mae athrawon yn gweithio’n galetach heddiw nag ar unrhyw bwynt yn hanes diweddar. Staff addysgu sydd wedi eu talu’n dda ac sy’n gryf eu cymhelliad sy’n darparu’r addysg orau. Mae angen buddsoddi ynddyn nhw er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn derbyn yr un cyfle i gyrraedd eu llawn botensial. Nhw yw athrawon, nyrsys, adeiladwyr, peirianwyr a chrewyr cyfoeth y dyfodol. Nhw yw dyfodol Ogwr a Chymru.