Maesteg | Pontycymer | Nant y Moel | Llangynwyd | Bettws | Wyndham |Tondu | Brynmennyn | Shwt | Blaengarw | Llangeinor | Sarn | Caerau | Bryncethin | Blackmill

Building a Bright Future for Ogmore

Amdano December the 12th
Who is Luke Fletcher?

Amdanom

Plaid Cymru’s Candidate for Ogmore

Mae Huw wedi byw ym Mhontycymer ers dros ddegawd bellach wedi priodi Bethan Dalton sydd â theulu sydd wedi byw a ffermio ym Mhontycymer ers cenhedloedd. Maent yn byw ar ran o’r fferm deuluol ym Mhontycymer gyda’u dwy o ferched.

Mae Huw yn cyn pennaeth digidol gyda’r sianel deledu S4C. Mae nawr yn gweithio fel ymgynghorydd cyfryngau a strategydd digidol yn cynorthwyo sefydliadau a busnesau i ddatblygu strategaethau busnes newydd. Mae’n cydweithio ar hyn o bryd gyda chwmnïau digidol lleol a choleg Pen-y-bont i ddatblygu cyfleoedd cyflogaeth newydd ar gyfer y dyfodol, yn helpu’r ardal leol cael budd o ddeliau dinasyddol Caerdydd a Bae Abertawe.

Mae’n gadeirydd ar Gemau Cymru y corff sy’n cynrychioli’r diwydiant gemau cyfrifiadurol yng Nghymru. Mae’n ddiwydiant sydd a’i chwmni mwyaf llwyddiannus “Wales Interactive” wedi ei leoli ym Mhencoed. Mae hefyd yn gadeirydd llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw, ysgol sydd wedi gweld cynnydd cynaliadwy yn safonau dysgu ac addysgu dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae’n gyn aelod o Gyngor Addysgu Digidol Cymru ac yn cael ei gydnabod fel awdurdod ar faterion digidol o fewn y diwydiant yng Nghymru yn gyfrannwr cyson ar y pwnc ar radio a theledu. Roedd Huw yn aelod o bwyllgor gwaith Eisteddfod yr Urdd a gafodd ei gynnal ym Mhencoed eleni ag oedd yn gadeirydd y pwyllgor dylunio, technoleg a chrefft.

Trwy ei waith dros y blynyddoedd mae wedi datblygu rhwydwaith effeithiol o gysylltiadau ar draws sawl haen o fywyd yng Nghymru, fe fydd yn neud ei orau i ddefnyddio’r rhain er bydd cymuned Pontycymer.

 

Blog

Newyddion Diweddaraf

Yr Economi

Mae Ogwr wedi gweld newid economeg sylweddol dros y blynyddoedd, amaeth oedd y prif ddiwydiant oedd yn gefn i boblogaeth fach, leol. Fe newidiodd y chwyldro diwydiannol popeth. Fe grëwyd …